Pulsera panot Glass Fenech

Els estampats estan fets en daurat o negre. Els colors del vidre en el cas de l’ estampat daurat són: negre, verd fosc transparent, vermell transparent, blau marí transparent. En el cas de l’ estampat negre els colors són blanc opac, groc opac, gris clar i verd pistatxo.

La base de la col·lecció és el vidre serigrafiat i el vidre decorat a mà. Per a aquesta col·lecció, els estampats estan relacionats amb les llosetes de Barcelona (hem escollit quatre dels dibuixos més representatius dels carrers de l’Eixample de Barcelona i la lloseta del Passeig de Gràcia).

Los estampados están hechos en dorado o negro. Los colores del vidrio en el caso del estampado dorado son: negro, verde oscuro transparente, rojo transparente, azul marino transparente. En el caso del estampado negro los colores son blanco opaco, amarillo opaco, gris claro y verde pistacho.

La base de la colección es el vidrio serigrafiado y el vidrio decorado a mano. Para esta colección, los estampados están relacionados con los losetas de Barcelona (hemos escogido cuatro de los dibujos más representativos de las calles del Eixample de Barcelona y la loseta del Passeig de Gràcia).

The prints are made in gold or black. The colors of the glass in the case of the gold print are: black, transparent dark green, transparent red, transparent navy blue. In the case of the black print the colors are opaque white, opaque yellow, light gray and pistachio green.

The basis of the collection is screen-printed glass and hand-decorated glass. For this collection, the prints are related to the tiles of Barcelona (we have chosen four of the most representative drawings of the streets of Barcelona’s Eixample and the tile of Passeig de Gràcia).